Home

In 2015 verloor ik kort na de geboorte mijn zoon. De rauwe pijn liet mij geloven dat ik voor altijd gebroken was. Machteloosheid en verdriet. Maar ik voelde ook wat anders: liefde en betekenis. Vele innerlijke processen ben ik aangegaan waarin ik diepgewortelde overlevingsstrategieën en mijn pijn heb aangekeken. Het verlies van mijn zoon heb ik opnieuw betekenis kunnen geven. De pijn om zijn verlies is tevens mijn allesomvattende liefde voor hem. Deze liefde sterft nooit!

Liefde en rouw zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden

Rouwen laat je stilstaan bij datgene wat je liefhad of nooit hebt gehad. In het leven is het niet te voorkomen dat we met verlies, verdriet en rouw in aanraking komen. Het treft ons allemaal. Hierin hebben we allemaal onze eigen unieke manier om hiermee om te gaan. Het ene verlies is te bevatten en daarin lukt het je om er zelf doorheen te komen. Het andere kan zo onverwacht en groots zijn dat het een gat in je hart slaat en het zonder ondersteuning niet meer lukt om verder te gaan. Bij verlies en rouw denken we snel aan ziekte en het sterven van een dierbaar persoon, maar rouw en verlies omvat zoveel meer. Sommige verliezen zijn minder zichtbaar en minder sociaal erkend. Dit betekent niet dat dit verlies niet vreselijk veel pijn kan doen
Er kan ook iets sterven binnen in je, wat niemand ziet
-Manu Keirse-
Voor mij is het van belang dat alle pijn en verdriet er mag zijn. Het gaat er niet om hoe erg hetgeen is, maar welke betekenis het verlies voor iemand heeft. In mijn begeleiding zie ik mezelf als een tijdelijke gids die met je meereist naar de diepe dalen van je verdriet en verlies, opzoek naar jouw veerkracht. Ik kan het niet voor je wegnemen, wel kan ik inzicht, (h)erkenning en handvaten geven in jouw processen. Heb je behoefte aan iemand die met je meeloopt in de verstrikking en verwarring die een verlieservaring met zich meebrengen, dan ben ik er graag voor je!

Laat mij je helpen het verlies te integreren in jouw leven.


Lief je rouw is opgenomen in het bestand van de Condole-app